ACORD DE ACCES IN SPATIILE DE AGREMENT SI LOCURI DE JOACA LA MESTECENI

Subsemnatul ___________________, domiciliat în ___________, str. __________________, nr. ___, identificat cu ___, seria _____, nr. ____, denumit în continuare ”CLIENT” În calitate de părinte/tutore/custode răspund din punct de vedere legal și îmi dau consimțământul în numele minorilor:

 1. ____________, născut la data de ___________, domiciliat în ___________, str. __________, nr. ___, denumit în continuare ”UTILIZATOR”

 2. ____________, născut la data de ___________, domiciliat în ___________, str. __________, nr. ___. denumit în continuare ”UTILIZATOR” 

3. _____________, născut la data de ___________, domiciliat în ___________, str. __________, nr. ___. denumit în continuare ”UTILIZATORt” 

Semnătura părintelui/tutorelui/custodelui __________________________________ AVÂND ÎN VEDERE CĂ: ART NOUVEAU SRL in incinta LA MESTECENI cu sediul in Salicea nr. 86 se regasesc dotari specifice locurilor de joaca si spatiilor de agrement, jucarii, bazine pentru innot,  (denumite în continuare ”activități”), cu zonă de topogane, groapă de nisip, leagane, suprafata de catarare, se solicita prezentul acord de acces denumit in continuare ”Acordul”

Astfel semnatarul prezentului acord isi manifesta intentia de acces in spatiile cu activitati mentionate mai Intelegand ca doar dupa senarea prezentului acord poate participa la activitati, declarand astfel ca isi asuma in totalitate urmatoarele:

 I. STAREA FIZICĂ A UTILIZATORULUI Semnatarul  înțelege că UTILIZATORII implicati in activitățile desfășurate în incinta La Mesteceni trebuie să aiba o stare de sanatate adecvata activitatilor mai sus mentionate  si o conditie fizica buna raportat la vârsta, sexul și înălțimea lor. Semnatarul isi  asuma faptul că această cerință este respectată si este constient de toate riscurile ce implica nerespectarea ei.

II. CONDUITA UTILIZATORULUI Privitor la conduita pe care utilizatorul trebuie să o aibă pe toată durata participării la activitățile din cadrul spatiilor La Mesteceni, acesta se obligă să respecte următoarele: 

 • Să informeze imediat dacă acesta vede vreo dotare sau loc de joaca care îi pune în pericol sanatatea lui sau a altor utilizatori;
 • Să încerce doar activități pe care Utilizatorul se simte capabil să le efectueze în siguranță;

III. RISCUL PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂŢI

LaMesteceni aduce în atenția Utilizatorului direct sau prin intermediul tutorelui de faptul că există mai multe categorii de riscuri inerente:

 • Riscurile generale de activitati de joaca includ, dar nu se limitează la: aterizare incorectă de  pe tobogane si turnuri de catarare, de pe leagane,  alunecare pe scări, cădere pe scări, coliziune cu obiecte staționare, coliziune cu alți participanti și pierderea echilibrului, inghitirea unuo obiecte mici
 • Riscurile legate de bazine includ, dar nu se limitează la: alunecarea pe scarile bazinului, lovirea in marginea bazinelor, lovirea intr-un metal descoperit sau a unei alte părți solide din zonele exterioare sau interioare bazinelor, scufundarea involuntura, innec.
 • Riscurile legate de desfasurarea unor activitati in aer liber include, dar nu se limiteaza la: alunecari pe teren accidentat, loviri de pietre si copaci, contact cu excremente de pasari, pisici si alte animale ce pot trece pe proprietatea LaMesteceni si nu sunt in grija locatiei.
 • Riscurile legate de utilizatori includ, dar nu se limitează la: nerespectarea regulilor sau indicațiilor regulamentului de Ordine interioara, acțiuni neplăcute, neașteptate și neglijente ale utilizatorilor, crearea unui disconfort fonic a celorlati utilizatori, sarituri in bazin si stropirea voluntara a celorlalti participanti, comportament necorespunzător, folosirea greșită a jocurilor, jucariilor si echipamentelor din dotare;

La Mesteceni aduce în atenția utilizatorilor faptul că există mai multe categorii de leziuni care pot apărea pe parcursul desfășurării activităților:

 • Leziunile minore sunt cele mai frecvente și includ, dar nu sunt limitate la: vânătăi, entorse, fracturi, abraziuni și lacerații, leșin;
 • Leziunile grave sunt mai puțin frecvente si apar ocazional. Acestea includ, dar nu se limitează la: entorse și alte leziuni la gleznă, genunchi, dinți ciobiți și/sau rupți, innec ; .LaMesteceni aduce în atenția Utilizatorilor faptul că riscurile și leziunile expuse mai sus pot apărea atât în cadrul zonei cu bazine, a locurilor de joaca interioare/exterioare, în zonele de recreere, în zona toaletelor/dușurilor/vestiarelor și orice alt spațiu din incinta LaMesteceni inclusiv scări, restaurant, terasa, pool-bar, trotuare și parcări. În acest sens Participantii declară că:
 • Participarea in incinta LaMesteceni  la activitati de orice fel este voluntară și acceptă și își asumă cu bună știință orice risc și/sau leziune care poate rezulta din participarea la aceste activități;
 • A fost informat și este conștient de faptul că aceste activitati implică riscuri.
 • Acceptă și își asumă natura, anvergura și proporțiile pe care le pot lua riscurile și/sau leziunile inevitabile care se asociază cu participarea la activități, precum și faptul că acestea pot rezulta în vătămări ușoare sau serioase, incluzând decesul.

PĂRINTELE/TUTORELE/CUSTODELE Părintele/tutorele/custodele utilizatorului minor îi oferă permisiunea acestuia de a participa la toate activitățile din cadrul LaMesteceni, prin semnarea prezentului Acord. Mai mult decât atât, parintele/tutorele/custodele afirmă că i-a explicat utilizatorului minor întreg cuprinsul Acordului si al Regulamentului de Ordine Interioara, în special riscurile inerente activităților, precum și conduita pe care acesta trebuie să o manifeste pe toată durata participării la activitățile din cadrul LaMesteceni și afirmă că cel minor a înțeles în totalitate Acordul și conținutul Regulamentului de Ordine Interioara.

VI. CLAUZĂ DE EXONERARE Prin semnarea prezentului Acord Participant declară că: 

 • A luat la cunoștință în detaliu Regulamentul de Ordine Interioara și înțelege că acesta a fost implementat pentru siguranța tuturor participantilor și că nerespectarea acestuia poate conduce la intreruperea imediată a accesului in locatia LaMesteceni si interdictia de a participa in viitor la activitatile locatiei 
 • Renunță în mod irevocabil și deliberat la intentarea de acțiuni sau la drepturi litigioase împotriva LaMesteceni sau a oricăruia dintre angajații acesteia (inclusiv proprietari, directori, angajați, voluntari, antrenori, agenți, furnizori de echipamente și asigurători) în ceea ce privește vătămările, daunele sau decesul, chiar dacă acestea sunt produse ca rezultat al culpei sau neglijenței ce pot fi imputate LaMesteceni și/sau angajaților acesteia;

VII. DISPOZIŢII FINALE Obligațiile rezultate din prezentul Acord se consideră asumate în totalitate de către Utilizator iar nerespectarea oricărei prevederi din Acord precum și din Regulamentul de Ordine Interioara constituie caz de culpă exclusiva a Utilizatorului, LaMesteceni fiind exonerată de orice răspundere. Utilizatorul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terților din culpa sa, pe parcursul desfășurării activităților, LaMesteceni fiind degrevată integral de orice responsabilitate. Prezentul Acord operează pe toată durata participării la activitățile din cadrul LaMesteceni desfășurate doar ulterior semnării acestuia.

Data __________________________________ Semnătura __________________________________